Sitenin solunda giydirme reklamı denemesidir
Sitenin sağında bir giydirme reklam

OSMMMO'dan reform öneriler

Ekonomi 19.01.2021 - 09:12, Güncelleme: 26.04.2022 - 15:45 2435+ kez okundu.
 

OSMMMO'dan reform öneriler

Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası hazırlamış olduğu mali, hukuki ve idari alanlara ilişkin reform önerileri raporu, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası ve Ordu Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği ile paylaştı
Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Baş,Oda Başkan Yardımcısı Orhan Murat Gür, Oda Sekreteri Ender Sönmez ve Oda Koordinatör Üyesi Tuğba Kılıç; Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin ve Ordu Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Erdoğan Akyürek’i ziyaret ettiler.  Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının hazırlamış olduğu “Reform Önerileri” raporunu her iki oda başkanına sundu. 30 maddeden oluşan rapor önerisi ; mali, hukukki ve idari alanlara ilişkin önerilerden oluşuyor. Oda Başkanı Bahadır Baş; “30 maddenin her biri çok önemli ve özellikli. Aşağıda ifade ettiğimiz bazı maddelerini çok önemsiyoruz.  Gerek reformun ruhuna uygun gerekse kronikleşen sorunların giderilmesi için çok başlıklardır. Bunlar;  “Anayasanın vergi ile ilgili hükümleri yeniden düzenlenmelidir. Özellikle vergi kanununlarının geriye yürümezliği ilkesi güvence altına alınmalıdır. Ayrıca vergi aflarının yasaklaması veya sınırlandırılması ile ilgili düzenleme yapılmalıdır. Vergi kaçakçılığı suçu yeniden düzenlenmelidir. vergi kaçakçılığı ile etkin bir mücadele için yaptırım sistemi geliştirilmeli ancak bir yandan da basit birer kabahate dönüşebilecek fiiller nedeniyle hapis cezasının söz konusu olmaması sağlanmalıdır. Geçici vergi son dönem beyannamesi verilmemelidir. Mükelleflerin son dönem geçici vergi beyanı ile yıllık gelir vergisi veya kurumlar vergisi beyannamelerinde beyan ettikleri matrahlar hemen hemen aynı olduğundan son dönem geçici vergi uygulaması kaldırılmalıdır. Vazgeçilen alacakların geçmiş yıl zararlarına mahsubu imkânı getirilmelidir. Şirketlerin borçlarını ödemekte zorlandıkları bu hassas dönemde yapılacak bir yasal düzenleme ile vazgeçilen alacakların geçmiş yıl zararlarına da mahsubu imkânı getirilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Vazgeçilen alacağın geçmiş yıllara ilişkin olması halinde geçmiş yıl zararlarına mahsup edilebiliyor olması daha hukuki olacaktır. Genç girişimcilerde kazanç istisnasının kapsamının genişletilmesi çok önemlidir. Kriz dönemleri büyük işletmeler yanında küçük ve orta boy işletmeleri de olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle küçük işletmelere sağlanan vergi avantajları da gözden geçirilmeli ve güncel hale getirilmelidir. Bu kapsamda dikkate alınması önerilen vergi kolaylarından birisi de genç girişimcilere tanınan vergi kolaylığına ilişkindir. Bu uygulamanın artan işsizlik sorununa çözüm özelliğinin olduğu da değerlendirilmektedir. Basit usul mükelleflerine tanınan kazanç indirimi hakkının diğer mükelleflere de tanınması çok önemlidir. Kazanç indiriminin sadece basit usule tabi ticari kazanç sahipleri ile sınırlandırılması mükellefler arasında eşitsizliğe yol açmakta olup, bu hakkın ticari kazanç, serbest meslek kazancı ve zirai kazanç elde eden mükelleflere tanınması gerektiği değerlendirilmektedir. Böylelikle vergilendirme sıfırdan başlamayacak, mükelleflerin elde ettiği gelirler bakımından gelişmiş ülkelerde uygulanan en az geçim haddi (minimum of subsistence) ülkemiz bakımından da geçerli olabilecektir. Mali güce göre vergilendirmenin gerçekleştirilebilmesi için söz konusu olabilecek araçlardan bir tanesi olan en az geçim indirimi bu sayede Türk Vergi Sistemi’nde sosyal devlet ilkesinin gerçekleşmesini sağlayacaktır. Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indiriminin kolaylaştırılması ve indirim miktarı adına %10’a çıkarılmalıdır. Asgari ücret vergi dışı bırakılmalıdır. Bu durumun gelir dağılımının düzelmesine olumlu etkisi yanında diğer bir faydası, asgari ücretlilerin satınalma güçlerinin artmasıyla birlikte özellikle durgunluk dönemlerinde piyasada harcamaların artması ve işletme stoklarının erimesi ve işletme nakit girişlerinin artması olacaktır.” Olarak sıralayabiliriz. Bu konularda hazırladığımız raporu OTSO ve OESOB ile paylaştık. Sunduğumuz raporlar iş dünyası ve esnaf dünyasının sorunlarına çözüm üretmek adına hazırlanmıştır. Her iki başkanımızda hazırlamış olduğumuz raporları değerlendireceklerini ifade ettiler. Paydaş kurumlar olarak bizlere gösterdikleri ilgi alaka için değerli başkanlara teşekkür ediyoruz. Bu raporları siyasi partiler ilede paylaaşacağız." dedi. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin; "Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ile her aman işbirliği içerisindeyiz. Pek çok sorunu birlikte istişare ediyoruz. Üyelerimizin pek çok sorununu Mali Müşavirlerimiz daha önceden görebiliyorlar. Reform Raporu olarak bize sundukları dosyayı bizlerde değerlendirip gerekli çalışmaları yapacağız. Hazırladıları raapor ve ziyaret için teşekkür ediyorum”dedi. Ordu Esnaf Odaları Birliği Başkanı Erdoğan Akyürek; "Değerli başkanımıza ve yönetim kuruluna ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Muhasebeci, Mali Müşavirlerin özellikle pandemi sürecinde ülkemize ve esnaflarımıza çok değerli katkıları olmuştur. Oda Başkanımız Bahadır baş’ın şahsında camiasına teşekkür ediyorum. Hazırlamış oldukları “Mali, Hukuki Ve İdari Alanlara İlişkin Reform Önerileri Raporu” konusunda bizlerde görüşlerimizi oluşturacağız. Önemli olan bu önerileirin hayata geçebilmesidir. Biz her zaman Ordu Serebst Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ile işbirliği içerisindeyiz. Ziyaretleri için teşekkür ediyorum.” dedi.
Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası hazırlamış olduğu mali, hukuki ve idari alanlara ilişkin reform önerileri raporu, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası ve Ordu Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği ile paylaştı
Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Baş,Oda Başkan Yardımcısı Orhan Murat Gür, Oda Sekreteri Ender Sönmez ve Oda Koordinatör Üyesi Tuğba Kılıç; Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin ve Ordu Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Erdoğan Akyürek’i ziyaret ettiler. 
Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının hazırlamış olduğu “Reform Önerileri” raporunu her iki oda başkanına sundu. 30 maddeden oluşan rapor önerisi ; mali, hukukki ve idari alanlara ilişkin önerilerden oluşuyor.
Oda Başkanı Bahadır Baş; “30 maddenin her biri çok önemli ve özellikli. Aşağıda ifade ettiğimiz bazı maddelerini çok önemsiyoruz.  Gerek reformun ruhuna uygun gerekse kronikleşen sorunların giderilmesi için çok başlıklardır. Bunlar;  “Anayasanın vergi ile ilgili hükümleri yeniden düzenlenmelidir. Özellikle vergi kanununlarının geriye yürümezliği ilkesi güvence altına alınmalıdır. Ayrıca vergi aflarının yasaklaması veya sınırlandırılması ile ilgili düzenleme yapılmalıdır. Vergi kaçakçılığı suçu yeniden düzenlenmelidir. vergi kaçakçılığı ile etkin bir mücadele için yaptırım sistemi geliştirilmeli ancak bir yandan da basit birer kabahate dönüşebilecek fiiller nedeniyle hapis cezasının söz konusu olmaması sağlanmalıdır. Geçici vergi son dönem beyannamesi verilmemelidir. Mükelleflerin son dönem geçici vergi beyanı ile yıllık gelir vergisi veya kurumlar vergisi beyannamelerinde beyan ettikleri matrahlar hemen hemen aynı olduğundan son dönem geçici vergi uygulaması kaldırılmalıdır. Vazgeçilen alacakların geçmiş yıl zararlarına mahsubu imkânı getirilmelidir. Şirketlerin borçlarını ödemekte zorlandıkları bu hassas dönemde yapılacak bir yasal düzenleme ile vazgeçilen alacakların geçmiş yıl zararlarına da mahsubu imkânı getirilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Vazgeçilen alacağın geçmiş yıllara ilişkin olması halinde geçmiş yıl zararlarına mahsup edilebiliyor olması daha hukuki olacaktır. Genç girişimcilerde kazanç istisnasının kapsamının genişletilmesi çok önemlidir. Kriz dönemleri büyük işletmeler yanında küçük ve orta boy işletmeleri de olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle küçük işletmelere sağlanan vergi avantajları da gözden geçirilmeli ve güncel hale getirilmelidir. Bu kapsamda dikkate alınması önerilen vergi kolaylarından birisi de genç girişimcilere tanınan vergi kolaylığına ilişkindir. Bu uygulamanın artan işsizlik sorununa çözüm özelliğinin olduğu da değerlendirilmektedir. Basit usul mükelleflerine tanınan kazanç indirimi hakkının diğer mükelleflere de tanınması çok önemlidir. Kazanç indiriminin sadece basit usule tabi ticari kazanç sahipleri ile sınırlandırılması mükellefler arasında eşitsizliğe yol açmakta olup, bu hakkın ticari kazanç, serbest meslek kazancı ve zirai kazanç elde eden mükelleflere tanınması gerektiği değerlendirilmektedir. Böylelikle vergilendirme sıfırdan başlamayacak, mükelleflerin elde ettiği gelirler bakımından gelişmiş ülkelerde uygulanan en az geçim haddi (minimum of subsistence) ülkemiz bakımından da geçerli olabilecektir. Mali güce göre vergilendirmenin gerçekleştirilebilmesi için söz konusu olabilecek araçlardan bir tanesi olan en az geçim indirimi bu sayede Türk Vergi Sistemi’nde sosyal devlet ilkesinin gerçekleşmesini sağlayacaktır. Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indiriminin kolaylaştırılması ve indirim miktarı adına %10’a çıkarılmalıdır. Asgari ücret vergi dışı bırakılmalıdır. Bu durumun gelir dağılımının düzelmesine olumlu etkisi yanında diğer bir faydası, asgari ücretlilerin satınalma güçlerinin artmasıyla birlikte özellikle durgunluk dönemlerinde piyasada harcamaların artması ve işletme stoklarının erimesi ve işletme nakit girişlerinin artması olacaktır.” Olarak sıralayabiliriz. Bu konularda hazırladığımız raporu OTSO ve OESOB ile paylaştık. Sunduğumuz raporlar iş dünyası ve esnaf dünyasının sorunlarına çözüm üretmek adına hazırlanmıştır. Her iki başkanımızda hazırlamış olduğumuz raporları değerlendireceklerini ifade ettiler. Paydaş kurumlar olarak bizlere gösterdikleri ilgi alaka için değerli başkanlara teşekkür ediyoruz. Bu raporları siyasi partiler ilede paylaaşacağız." dedi.
Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin; "Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ile her aman işbirliği içerisindeyiz. Pek çok sorunu birlikte istişare ediyoruz. Üyelerimizin pek çok sorununu Mali Müşavirlerimiz daha önceden görebiliyorlar. Reform Raporu olarak bize sundukları dosyayı bizlerde değerlendirip gerekli çalışmaları yapacağız. Hazırladıları raapor ve ziyaret için teşekkür ediyorum”dedi.
Ordu Esnaf Odaları Birliği Başkanı Erdoğan Akyürek; "Değerli başkanımıza ve yönetim kuruluna ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Muhasebeci, Mali Müşavirlerin özellikle pandemi sürecinde ülkemize ve esnaflarımıza çok değerli katkıları olmuştur. Oda Başkanımız Bahadır baş’ın şahsında camiasına teşekkür ediyorum. Hazırlamış oldukları “Mali, Hukuki Ve İdari Alanlara İlişkin Reform Önerileri Raporu” konusunda bizlerde görüşlerimizi oluşturacağız. Önemli olan bu önerileirin hayata geçebilmesidir. Biz her zaman Ordu Serebst Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ile işbirliği içerisindeyiz. Ziyaretleri için teşekkür ediyorum.” dedi.
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve afisgazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.
Adana escort Çukurova escort Seyhan escort Ankara escort Mamak escort Etimesgut escort Polatlı escort Pursaklar escort Haymana escort Çankaya escort Keçiören escort Sincan escort izmir escort aliağa escort balçova escort bayındır escort bayraklı escort bergama escort beydağ escort bornova escort buca escort çeşme escort çiğli escort dikili escort foça escort gaziemir escort güzelbahçe escort karabağlar escort karaburun escort karşıyaka escort kemalpaşa escort kiraz escort kınık escort konak escort menderes escort menemen escort narlıdere escort ödemiş escort seferihisar escort selçuk escort tire escort torbalı escort urla escort bostanlı escort mavişehir escort alsancak escort üçyol escort bursa escort altınşehir escort gemlik escort görükle escort gürsu escort inegöl escort kestel escort mudanya escort nilüfer escort orhangazi escort soğanlı escort yıldırım escort antalya escort akseki escort aksu escort belek escort demre escort döşemealtı escort elmalı escort finike escort gazipaşa escort gündoğmuş escort ibradı escort kaş escort kemer escort kepez escort konyaaltı escort korkuteli escort kumluca escort lara escort manavgat escort muratpaşa escort serik escort alanya escort Eskişehir escort Gaziantep escort Şahinbey escort Nizip escort Şehitkamil escort İstanbul escort Merter escort Nişantaşı escort Şerifali escort Maltepe escort Sancaktepe escort Eyüpsultan escort Şişli escort Kayaşehir escort Büyükçekmece escort Beşiktaş escort Mecidiyeköy escort Zeytinburnu escort Sarıyer escort Bayrampaşa escort Fulya escort Beyoğlu escort Başakşehir escort Tuzla escort Beylikdüzü escort Pendik escort Bağcılar escort Ümraniye escort Üsküdar escort Esenyurt escort Küçükçekmece escort Esenler escort Güngören escort Kurtköy escort Bahçelievler escort Sultanbeyli escort Ataşehir escort Kağıthane escort Fatih escort Çekmeköy escort Çatalca escort Bakırköy escort Kadıköy escort Avcılar escort Beykoz escort Kartal escort şirinevler escort Kayseri escort Kocaeli escort Gebze escort İzmit escort Malatya escort Manisa escort Mersin escort Yenişehir escort Mezitli escort Erdemli escort Silifke escort Akdeniz escort Anamur escort tarsus escort Muğla escort Bodrum escort Milas escort Dalaman escort Marmaris escort Fethiye escort Datça escort Samsun escort Atakum escort İlkadım escort Aydın escort Bolu escort Denizli escort Diyarbakır escort Düzce escort Konya escort Kütahya escort Sakarya escort

betine giriş betine giriş