Sitenin solunda giydirme reklamı denemesidir
Sitenin sağında bir giydirme reklam

HEKİM BULMAKTA ZORLANACAĞIZ

Sağlık (Orçun Uçar) - | 13.12.2023 - 09:31, Güncelleme: 13.12.2023 - 09:38 2248+ kez okundu.
 

HEKİM BULMAKTA ZORLANACAĞIZ

Ordu Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Ali Coşkun, ülkedeki tıp eğitimi ve uzmanlık sistemine dair tehlikelere değindi. Başkan Coşkun, hekimlik mesleğinin giderek zorlaştığını ve bazı branşlarda uzman bulmada sorun yaşanabileceğinin altını çizdi.
Ordu Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Ali Coşkun; “Tıp fakültesinde en az 6-7 yıl eğitim alıp Tıp doktoru olduktan sonra uzmanlık eğitimi almak için, Tıpta Uzmanlık  Sınavı (TUS) adı altında çok zor bir sınava girip, kazanacağı branş için yeterli puanı alıp, puanına göre de ilgili ihtisas hastanesine yerleşmek gereklidir. Bu sınav sonucunda, sınavı kazananlar en az 4- 7 yıl daha uzmanlık için bilim tahsil etmek zorundadırlar. Bu kadar zor ve yarışmacı eğitimden sonra ancak uzman hekim olunabilmektedir. Hekimler, 10-15 senelik çok zor bir eğitimden sonra, ilgili uzmanlık dalında hasta tedavi edebilir hale gelmektedirler. 2023 yılındaki Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) 2’nci dönem sonuçları açıklandı. Çocuk cerrahisi kadrolarının yaklaşık yüzde 62’si, pediatri ( çocuk sağlığı ve hastalıkları ) kadrolarının yüzde 60’ı, beyin cerrahisi kadrolarının yüzde 41’i, acil tıp kadrolarının yüzde 34’ü, dahiliye kadrolarının yüzde 33’ü tercih edilmediği için boş kaldı. Plastik - rekontsrüktif ve estetik cerrah, fizyoloji, psikiyatri, göz hastalıkları, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, deri ve zührevi hastalıklar, fizyoloji, biyokimya, psikiyatri, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, nükleer tıp gibi gibi branşlar ise yüksek puanlarla kadrolarını büyük oranda kapattı” dedi.    “Yakın gelecek için  vahim olabilecek tablonun nedeni” Başkan Coşkun; “Öncelikle şiddet, malpraktis (hatalı tıbbi uygulama adı altında hekimler hakkında açılan binlerce ceza ve tazminat davası), her geçen gün devamlı artan iş yükü, nöbet fazlalığı, ekonomik ve özlük hakların adaletsizce dağılımı ve yetersizliği olarak sıralanmaktadır. Yakın gelecek için çok önemli tehlike bu durum. Halkımızın sağlık hizmetini almasına büyük sekte vuracak olan bu durumun, daha çok geç kalınmadan düzeltilmesi gereklidir. Anadolu’nun pek çok yerinde kapanma noktasına gelen pediatri klinikleri var. Böyle giderse herhalde yakın gelecekte, çocuklara bakacak çocuk doktoru bulamayacağız, beyin cerrahi uzmanı gereken yerlerde uzmana ulaşmakta, bulamakta güçlük çekeceğimiz çok aşikardır. Hatta dahiliye hekimi bile zor bulunacak hekimlik kollarından biri olacak gibi görünmektedir. Bu tablonun tek nedeni hekimlerin, yıllardır meslek üzerindeki var olan ve her geçen gün artarak devam eden baskının sentezini yapmaları ve vardıkları sonuçtur. Hekimler bu kadar kötü muamele dolu meslek yıllarını tercih etmeyip, ideallerinden de, hatta para kazanmaktan da vazgeçerek, rahatı tercih etmişlerdir. Onlar hekimliklerini yine yaparlar, bir miktar para da kazanırlar ama sonuçta olan vatandaşa olur. En aranan branşlar, hekim sayısı yetersiz olduğu için hastalara hizmet veremez veya yeterli hizmeti veremez” dedi.   “Sağlık Bakanlığımız, bu tabloyu halkımızın yararına çevirmek için gereken önlemleri almalıdır” dedi. Başkan Coşkun; “Bu konuda tıp branşlarının mesleki dernekleri, tabip odaları ile büyük toplantılar yapmalı, istişarelerde bulunmalı, bu negatif tabloyu ülkemiz yararına çevirmelidir. Aksi takdirde ezelden beri tüm dünyada haklı bir üne sahip Türk doktorlarının, gelecekte bazı branşlarda temsil edilememe tehlikesi, gelecekte savaşların biyolojik olarak yapılabileceği de hesaba katılırsa, ülkemizi bu konuda zaafiyete düşürecektir. Bunun yanında insanımızın da bazı branş yokluklarında hizmet almasını zorlaştıracaktır. Yapılması gerekenlere önerilenler. Tıp fakültelerinin sayısı azaltılmalı, bölgesel tıp fakülteleri 1 veya 2 tane olarak çok güçlendirilmeli, devlet hastanesi zihniyetindeki tıp fakülteleri kapatılmalı, devlet hastanesine dönüştürülmelidir. Unutulmamalıdır ki hekimlik mesleği usta – çırak eğitimi vasfında olmalıdır ve mutlaka liyakatli hocalara ihtiyaç vardır. Tıp biliminin verdiği hizmette, nitelik her zaman nicelikten önemlidir. Hekime şiddet bıçak gibi kesilmelidir, yapanlar terör suçundan yargılanmalıdır. Malparktis’in tüm sorumluluğunu devlet üstüne almalıdır, hekim özgürce çalışmalıdır. Hekimlerin ve branşların ücretlendirilmesi, zorluk derecesine göre olmalı, maaş olarak verilmeli, emekliliğe yansımalı, ek ödemeye ihtiyaç duyulmamalıdır” dedi.
Ordu Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Ali Coşkun, ülkedeki tıp eğitimi ve uzmanlık sistemine dair tehlikelere değindi. Başkan Coşkun, hekimlik mesleğinin giderek zorlaştığını ve bazı branşlarda uzman bulmada sorun yaşanabileceğinin altını çizdi.
Ordu Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Ali Coşkun; “Tıp fakültesinde en az 6-7 yıl eğitim alıp Tıp doktoru olduktan sonra uzmanlık eğitimi almak için, Tıpta Uzmanlık  Sınavı (TUS) adı altında çok zor bir sınava girip, kazanacağı branş için yeterli puanı alıp, puanına göre de ilgili ihtisas hastanesine yerleşmek gereklidir. Bu sınav sonucunda, sınavı kazananlar en az 4- 7 yıl daha uzmanlık için bilim tahsil etmek zorundadırlar. Bu kadar zor ve yarışmacı eğitimden sonra ancak uzman hekim olunabilmektedir. Hekimler, 10-15 senelik çok zor bir eğitimden sonra, ilgili uzmanlık dalında hasta tedavi edebilir hale gelmektedirler. 2023 yılındaki Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) 2’nci dönem sonuçları açıklandı. Çocuk cerrahisi kadrolarının yaklaşık yüzde 62’si, pediatri ( çocuk sağlığı ve hastalıkları ) kadrolarının yüzde 60’ı, beyin cerrahisi kadrolarının yüzde 41’i, acil tıp kadrolarının yüzde 34’ü, dahiliye kadrolarının yüzde 33’ü tercih edilmediği için boş kaldı. Plastik - rekontsrüktif ve estetik cerrah, fizyoloji, psikiyatri, göz hastalıkları, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, deri ve zührevi hastalıklar, fizyoloji, biyokimya, psikiyatri, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, nükleer tıp gibi gibi branşlar ise yüksek puanlarla kadrolarını büyük oranda kapattı” dedi. 
 
“Yakın gelecek için
 vahim olabilecek
tablonun nedeni”
Başkan Coşkun; “Öncelikle şiddet, malpraktis (hatalı tıbbi uygulama adı altında hekimler hakkında açılan binlerce ceza ve tazminat davası), her geçen gün devamlı artan iş yükü, nöbet fazlalığı, ekonomik ve özlük hakların adaletsizce dağılımı ve yetersizliği olarak sıralanmaktadır. Yakın gelecek için çok önemli tehlike bu durum. Halkımızın sağlık hizmetini almasına büyük sekte vuracak olan bu durumun, daha çok geç kalınmadan düzeltilmesi gereklidir.
Anadolu’nun pek çok yerinde kapanma noktasına gelen pediatri klinikleri var. Böyle giderse herhalde yakın gelecekte, çocuklara bakacak çocuk doktoru bulamayacağız, beyin cerrahi uzmanı gereken yerlerde uzmana ulaşmakta, bulamakta güçlük çekeceğimiz çok aşikardır. Hatta dahiliye hekimi bile zor bulunacak hekimlik kollarından biri olacak gibi görünmektedir. Bu tablonun tek nedeni hekimlerin, yıllardır meslek üzerindeki var olan ve her geçen gün artarak devam eden baskının sentezini yapmaları ve vardıkları sonuçtur. Hekimler bu kadar kötü muamele dolu meslek yıllarını tercih etmeyip, ideallerinden de, hatta para kazanmaktan da vazgeçerek, rahatı tercih etmişlerdir. Onlar hekimliklerini yine yaparlar, bir miktar para da kazanırlar ama sonuçta olan vatandaşa olur. En aranan branşlar, hekim sayısı yetersiz olduğu için hastalara hizmet veremez veya yeterli hizmeti veremez” dedi.
 
“Sağlık Bakanlığımız, bu tabloyu halkımızın yararına çevirmek için gereken önlemleri almalıdır” dedi.
Başkan Coşkun; “Bu konuda tıp branşlarının mesleki dernekleri, tabip odaları ile büyük toplantılar yapmalı, istişarelerde bulunmalı, bu negatif tabloyu ülkemiz yararına çevirmelidir. Aksi takdirde ezelden beri tüm dünyada haklı bir üne sahip Türk doktorlarının, gelecekte bazı branşlarda temsil edilememe tehlikesi, gelecekte savaşların biyolojik olarak yapılabileceği de hesaba katılırsa, ülkemizi bu konuda zaafiyete düşürecektir. Bunun yanında insanımızın da bazı branş yokluklarında hizmet almasını zorlaştıracaktır.
Yapılması gerekenlere önerilenler. Tıp fakültelerinin sayısı azaltılmalı, bölgesel tıp fakülteleri 1 veya 2 tane olarak çok güçlendirilmeli, devlet hastanesi zihniyetindeki tıp fakülteleri kapatılmalı, devlet hastanesine dönüştürülmelidir. Unutulmamalıdır ki hekimlik mesleği usta – çırak eğitimi vasfında olmalıdır ve mutlaka liyakatli hocalara ihtiyaç vardır. Tıp biliminin verdiği hizmette, nitelik her zaman nicelikten önemlidir. Hekime şiddet bıçak gibi kesilmelidir, yapanlar terör suçundan yargılanmalıdır. Malparktis’in tüm sorumluluğunu devlet üstüne almalıdır, hekim özgürce çalışmalıdır. Hekimlerin ve branşların ücretlendirilmesi, zorluk derecesine göre olmalı, maaş olarak verilmeli, emekliliğe yansımalı, ek ödemeye ihtiyaç duyulmamalıdır” dedi.

Ordu HABERİ

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve afisgazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.
Adana escort Çukurova escort Seyhan escort Ankara escort Mamak escort Etimesgut escort Polatlı escort Pursaklar escort Haymana escort Çankaya escort Keçiören escort Sincan escort izmir escort aliağa escort balçova escort bayındır escort bayraklı escort bergama escort beydağ escort bornova escort buca escort çeşme escort çiğli escort dikili escort foça escort gaziemir escort güzelbahçe escort karabağlar escort karaburun escort karşıyaka escort kemalpaşa escort kiraz escort kınık escort konak escort menderes escort menemen escort narlıdere escort ödemiş escort seferihisar escort selçuk escort tire escort torbalı escort urla escort bostanlı escort mavişehir escort alsancak escort üçyol escort bursa escort altınşehir escort gemlik escort görükle escort gürsu escort inegöl escort kestel escort mudanya escort nilüfer escort orhangazi escort soğanlı escort yıldırım escort antalya escort akseki escort aksu escort belek escort demre escort döşemealtı escort elmalı escort finike escort gazipaşa escort gündoğmuş escort ibradı escort kaş escort kemer escort kepez escort konyaaltı escort korkuteli escort kumluca escort lara escort manavgat escort muratpaşa escort serik escort alanya escort Eskişehir escort Gaziantep escort Şahinbey escort Nizip escort Şehitkamil escort İstanbul escort Merter escort Nişantaşı escort Şerifali escort Maltepe escort Sancaktepe escort Eyüpsultan escort Şişli escort Kayaşehir escort Büyükçekmece escort Beşiktaş escort Mecidiyeköy escort Zeytinburnu escort Sarıyer escort Bayrampaşa escort Fulya escort Beyoğlu escort Başakşehir escort Tuzla escort Beylikdüzü escort Pendik escort Bağcılar escort Ümraniye escort Üsküdar escort Esenyurt escort Küçükçekmece escort Esenler escort Güngören escort Kurtköy escort Bahçelievler escort Sultanbeyli escort Ataşehir escort Kağıthane escort Fatih escort Çekmeköy escort Çatalca escort Bakırköy escort Kadıköy escort Avcılar escort Beykoz escort Kartal escort şirinevler escort Kayseri escort Kocaeli escort Gebze escort İzmit escort Malatya escort Manisa escort Mersin escort Yenişehir escort Mezitli escort Erdemli escort Silifke escort Akdeniz escort Anamur escort tarsus escort Muğla escort Bodrum escort Milas escort Dalaman escort Marmaris escort Fethiye escort Datça escort Samsun escort Atakum escort İlkadım escort Aydın escort Bolu escort Denizli escort Diyarbakır escort Düzce escort Konya escort Kütahya escort Sakarya escort

betine giriş betine giriş