Sitenin solunda giydirme reklamı denemesidir
Sitenin sağında bir giydirme reklam

BESTE YARIŞMASI

Sanat 04.08.2022 - 11:06, Güncelleme: 04.08.2022 - 11:06 2378+ kez okundu.
 

BESTE YARIŞMASI

Ordu Valiliği Ordu’nun ezgisel zenginliğini ön plana çıkaracak uygun yeni eserlerin üretilmesi ve halk müziği dağarcığımıza kazandırılması amacıyla “Zümrüt fındık Türk Halk Müziği beste yarışması düzenliyor
Ordu ve yöresine ait ezgi yapıları hakkında bilgi veren Ordu Valiliği konuyu şu şekilde özetledi; Ordu, batıdan Samsun, güneybatıdan Tokat, güneyden Sivas, doğudan Giresun illeri ile sınır komşusudur. Her ne kadar coğrafi sınırlar bu şekilde olsa da bu durum kültürel sınırların belirleyicisi değildir. Dolayısıyla Ordu bölgesine ait ezgi yapıları tarif edilirken komşu illerdeki sınırı olan bölgeleri de bu kültürel yapıya dâhil etmek gerekebilir.  Bu bağlamda Ordu bölgesine ait karakteristik do karar ezgi yapıları yakın bölgelerde de görülebiliyor. Örneğin Ordu ilinin iç bölgelerinde görülen ezgi yapıları Ordu, Reşadiye, Almus, Niksar’ın kırsal bölgeleri, Sivas’a bağlı Hafik, Suşehri gibi yörelerde de görülüyor.  Yine iç bölgelerde bilinen Efilo Havaları ile sahil bölgelerinde okunan türküler ezgi yapısı açısından birbirlerine benzerlik göstermezler. Bunun yanında Ordu merkez ve ilçelere has şehir müziği diyebileceğimiz ezgi yapıları mevcuttur. Genel anlamda bölgede ezgisel bir zenginlik mevcuttur. Yapılacak yarışmada bu ezgi yapıların uygun yeni eserlerin üretilmesi ve halk müziği dağarcığımıza kazandırılması hedefleniyor. Ordu Valiliği,“Zümrüt Fındık Türk Halk Müziği Beste Yarışması - 2022’’adlı yarışma Ordu Valiliği tarafından imzalanan protokol hükümlerinde uygun görülen görev, organizasyon ve sorumluluk paylaşımları çerçevesinde gerçekleştirilecek Ordu Valiliği Zümrüt Fındık Türk Halk Müziği Beste Yarışması – 2022 adı verilen yarışma şartnamede, yazışmalarda, taahhütnamelerde kısaca, “Zümrüt Fındık Türk Halk Müziği Beste Yarışması - 2022” olarak adlandırılacak.   YARIŞMAYA KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR Yarışmalara T.C. vatandaşı olan bütün besteciler (şahsen) katılabilir. Ordu Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yarışma Seçici Kurul Üyeleri, yarışma konuları ile ilgili yönetici kadrolarda bulunan veya yarışmalarda görev alan personel ile bunların birinci derecede kan ve sıhrî hısımları yarışmalara katılamazlar. Bu kişiler, yarışmaya katılan eserlere hiçbir şekilde katkıda bulunamazlar. Böyle olduğu daha sonra anlaşılan durumlarda varsa verilen ödül ve diğer hediyeler geri alınır.   YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERDE ARANACAK NİTELİKLER Türkü sözleri; Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkelerle, Cumhuriyetin niteliklerine ve ilkelerine ters düşmeyen ve Türk toplumunun moral, milli ve manevi değerlerine, yapısına, yaşama tarzına, Atatürk İlkeleri’ne aykırı olamaz. Ayrıca seçilen temanın, hiçbir ideolojiye hizmet amacı gütmemesi, herhangi bir politik görüşü övücü veya yerici, müstehcen, anlamsız, insan haysiyetine aykırı olmaması ve ticari amaç taşımaması gerekmektedir. Ordu ve çevresine has ezgi ve sözel yapıya sahip eserler, (Burada amaç Ordu yöresine has ezgi kalıpları, coğrafi yer isimleri, mahalli kelimeler ve ağız yapısı ile yeni türküler üretilmesini teşvik ederek bölgenin müzikal zenginliğine katkı sağlamaktır) olmalıdır.  Türkü sözlerinde olabilecek yerel ağızlarla okunan sözler ile mahalli yer, nesne veya eylem bildiren kelimelerin anlamları notanın Altına yazılmalıdır.  Yarışmaya gönderilecek eserler ön incelemeden geçecek, komisyonun 1. ve 2. Maddede belirtilen kurallara uygun bulunmadığı eserler yarışmaya dâhil edilmeyecektir. Bu durum yarışmanın hangi aşamasında tespit edilirse edilsin yarışma dışı kalır. Yarışmaya gönderilecek eserler: Yarışacak türkülerde Ordu’ya ait tarihi şahsiyetler, coğrafi yer adları, yerel ağızlar, mahalli kelimeler veya Ordu’nun genel kültürünü yansıtan ögeleri içeren herhangi bir ifade olmalıdır.  Türk Halk Müziği’nin ezgi ve ritim özelliklerinden kaynaklanan yeni ve özgün çalışmalar olmalıdır. Türk Halk Müziği’nin ezgi, usul ve form yapısına uygun eserler olmalı, ayrıca mevcut türkülerle varyant veya daha önce otantik herhangi bir türkü ile aşırı benzerlik göstermemelidir. Türk Halk Müziği’nin temellerinden olan Ordu ili genelindeki yöresel tavırlar hissedilir olmalıdır. Kompozisyon yönünden, söz, müzik ve usul bütünlüğü taşımalıdır. Ezgi ile söz arasında prozodi açısından uygunluk olmalıdır. Daha önce hiçbir suretle yayınlanmamış olmalıdır. (Nota, plak, kaset, CD, VCD vb. sesli/görüntülü ortamlarda, internet paylaşım sitelerinde, amatör-profesyonel koro, solo vb. her türlü konserlerde ) Tek sesli olarak bestelenmelidir. Toplam olarak 5 dakikayı geçmemelidir.   ÖDÜLLER: Birincilik Ödülü:20 bin TL,  İkincilik Ödülü: 15 bin TL, Üçüncülük Ödülü: 10 bin TL,  7 (Yedi) adet Mansiyon:  5.000.- TL (Her birine)   Zümrüt Fındık THM Beste Yarışma Şartnamesi için tıklayınız
Ordu Valiliği Ordu’nun ezgisel zenginliğini ön plana çıkaracak uygun yeni eserlerin üretilmesi ve halk müziği dağarcığımıza kazandırılması amacıyla “Zümrüt fındık Türk Halk Müziği beste yarışması düzenliyor
Ordu ve yöresine ait ezgi yapıları hakkında bilgi veren Ordu Valiliği konuyu şu şekilde özetledi; Ordu, batıdan Samsun, güneybatıdan Tokat, güneyden Sivas, doğudan Giresun illeri ile sınır komşusudur. Her ne kadar coğrafi sınırlar bu şekilde olsa da bu durum kültürel sınırların belirleyicisi değildir. Dolayısıyla Ordu bölgesine ait ezgi yapıları tarif edilirken komşu illerdeki sınırı olan bölgeleri de bu kültürel yapıya dâhil etmek gerekebilir.  Bu bağlamda Ordu bölgesine ait karakteristik do karar ezgi yapıları yakın bölgelerde de görülebiliyor. Örneğin Ordu ilinin iç bölgelerinde görülen ezgi yapıları Ordu, Reşadiye, Almus, Niksar’ın kırsal bölgeleri, Sivas’a bağlı Hafik, Suşehri gibi yörelerde de görülüyor.  Yine iç bölgelerde bilinen Efilo Havaları ile sahil bölgelerinde okunan türküler ezgi yapısı açısından birbirlerine benzerlik göstermezler. Bunun yanında Ordu merkez ve ilçelere has şehir müziği diyebileceğimiz ezgi yapıları mevcuttur. Genel anlamda bölgede ezgisel bir zenginlik mevcuttur. Yapılacak yarışmada bu ezgi yapıların uygun yeni eserlerin üretilmesi ve halk müziği dağarcığımıza kazandırılması hedefleniyor.
Ordu Valiliği,“Zümrüt Fındık Türk Halk Müziği Beste Yarışması - 2022’’adlı yarışma Ordu Valiliği tarafından imzalanan protokol hükümlerinde uygun görülen görev, organizasyon ve sorumluluk paylaşımları çerçevesinde gerçekleştirilecek
Ordu Valiliği Zümrüt Fındık Türk Halk Müziği Beste Yarışması – 2022 adı verilen yarışma şartnamede, yazışmalarda, taahhütnamelerde kısaca, “Zümrüt Fındık Türk Halk Müziği Beste Yarışması - 2022” olarak adlandırılacak.
 
YARIŞMAYA KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR
Yarışmalara T.C. vatandaşı olan bütün besteciler (şahsen) katılabilir. Ordu Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yarışma Seçici Kurul Üyeleri, yarışma konuları ile ilgili yönetici kadrolarda bulunan veya yarışmalarda görev alan personel ile bunların birinci derecede kan ve sıhrî hısımları yarışmalara katılamazlar. Bu kişiler, yarışmaya katılan eserlere hiçbir şekilde katkıda bulunamazlar. Böyle olduğu daha sonra anlaşılan durumlarda varsa verilen ödül ve diğer hediyeler geri alınır.
 
YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERDE ARANACAK NİTELİKLER
Türkü sözleri; Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkelerle, Cumhuriyetin niteliklerine ve ilkelerine ters düşmeyen ve Türk toplumunun moral, milli ve manevi değerlerine, yapısına, yaşama tarzına, Atatürk İlkeleri’ne aykırı olamaz. Ayrıca seçilen temanın, hiçbir ideolojiye hizmet amacı gütmemesi, herhangi bir politik görüşü övücü veya yerici, müstehcen, anlamsız, insan haysiyetine aykırı olmaması ve ticari amaç taşımaması gerekmektedir. Ordu ve çevresine has ezgi ve sözel yapıya sahip eserler, (Burada amaç Ordu yöresine has ezgi kalıpları, coğrafi yer isimleri, mahalli kelimeler ve ağız yapısı ile yeni türküler üretilmesini teşvik ederek bölgenin müzikal zenginliğine katkı sağlamaktır) olmalıdır.  Türkü sözlerinde olabilecek yerel ağızlarla okunan sözler ile mahalli yer, nesne veya eylem bildiren kelimelerin anlamları notanın Altına yazılmalıdır.  Yarışmaya gönderilecek eserler ön incelemeden geçecek, komisyonun 1. ve 2. Maddede belirtilen kurallara uygun bulunmadığı eserler yarışmaya dâhil edilmeyecektir. Bu durum yarışmanın hangi aşamasında tespit edilirse edilsin yarışma dışı kalır. Yarışmaya gönderilecek eserler: Yarışacak türkülerde Ordu’ya ait tarihi şahsiyetler, coğrafi yer adları, yerel ağızlar, mahalli kelimeler veya Ordu’nun genel kültürünü yansıtan ögeleri içeren herhangi bir ifade olmalıdır.  Türk Halk Müziği’nin ezgi ve ritim özelliklerinden kaynaklanan yeni ve özgün çalışmalar olmalıdır. Türk Halk Müziği’nin ezgi, usul ve form yapısına uygun eserler olmalı, ayrıca mevcut türkülerle varyant veya daha önce otantik herhangi bir türkü ile aşırı benzerlik göstermemelidir. Türk Halk Müziği’nin temellerinden olan Ordu ili genelindeki yöresel tavırlar hissedilir olmalıdır. Kompozisyon yönünden, söz, müzik ve usul bütünlüğü taşımalıdır. Ezgi ile söz arasında prozodi açısından uygunluk olmalıdır. Daha önce hiçbir suretle yayınlanmamış olmalıdır. (Nota, plak, kaset, CD, VCD vb. sesli/görüntülü ortamlarda, internet paylaşım sitelerinde, amatör-profesyonel koro, solo vb. her türlü konserlerde ) Tek sesli olarak bestelenmelidir. Toplam olarak 5 dakikayı geçmemelidir.
 
ÖDÜLLER: Birincilik Ödülü:20 bin TL,  İkincilik Ödülü: 15 bin TL, Üçüncülük Ödülü: 10 bin TL,  7 (Yedi) adet Mansiyon:  5.000.- TL (Her birine)
 
Zümrüt Fındık THM Beste Yarışma Şartnamesi için tıklayınız

Ordu HABERİ

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve afisgazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.
Adana escort Çukurova escort Seyhan escort Ankara escort Mamak escort Etimesgut escort Polatlı escort Pursaklar escort Haymana escort Çankaya escort Keçiören escort Sincan escort izmir escort aliağa escort balçova escort bayındır escort bayraklı escort bergama escort beydağ escort bornova escort buca escort çeşme escort çiğli escort dikili escort foça escort gaziemir escort güzelbahçe escort karabağlar escort karaburun escort karşıyaka escort kemalpaşa escort kiraz escort kınık escort konak escort menderes escort menemen escort narlıdere escort ödemiş escort seferihisar escort selçuk escort tire escort torbalı escort urla escort bostanlı escort mavişehir escort alsancak escort üçyol escort bursa escort altınşehir escort gemlik escort görükle escort gürsu escort inegöl escort kestel escort mudanya escort nilüfer escort orhangazi escort soğanlı escort yıldırım escort antalya escort akseki escort aksu escort belek escort demre escort döşemealtı escort elmalı escort finike escort gazipaşa escort gündoğmuş escort ibradı escort kaş escort kemer escort kepez escort konyaaltı escort korkuteli escort kumluca escort lara escort manavgat escort muratpaşa escort serik escort alanya escort Eskişehir escort Gaziantep escort Şahinbey escort Nizip escort Şehitkamil escort İstanbul escort Merter escort Nişantaşı escort Şerifali escort Maltepe escort Sancaktepe escort Eyüpsultan escort Şişli escort Kayaşehir escort Büyükçekmece escort Beşiktaş escort Mecidiyeköy escort Zeytinburnu escort Sarıyer escort Bayrampaşa escort Fulya escort Beyoğlu escort Başakşehir escort Tuzla escort Beylikdüzü escort Pendik escort Bağcılar escort Ümraniye escort Üsküdar escort Esenyurt escort Küçükçekmece escort Esenler escort Güngören escort Kurtköy escort Bahçelievler escort Sultanbeyli escort Ataşehir escort Kağıthane escort Fatih escort Çekmeköy escort Çatalca escort Bakırköy escort Kadıköy escort Avcılar escort Beykoz escort Kartal escort şirinevler escort Kayseri escort Kocaeli escort Gebze escort İzmit escort Malatya escort Manisa escort Mersin escort Yenişehir escort Mezitli escort Erdemli escort Silifke escort Akdeniz escort Anamur escort tarsus escort Muğla escort Bodrum escort Milas escort Dalaman escort Marmaris escort Fethiye escort Datça escort Samsun escort Atakum escort İlkadım escort Aydın escort Bolu escort Denizli escort Diyarbakır escort Düzce escort Konya escort Kütahya escort Sakarya escort

betine giriş betine giriş