Sitenin solunda giydirme reklamı denemesidir
Sitenin sağında bir giydirme reklam
Hüseyin DENİZ
Köşe Yazarı
Hüseyin DENİZ
 

İNSAN İYİ VE HALİS NİYETLİ OLMALIDIR

İnsan herhangi bir işe başlarken tertemiz niyetle başlar ve en güzel düşünce ve istekle yola çıkar. Hayatta gerçekleştirmek istediklerine iyi niyetle yaklaşır ve adımlarını atar. Niyetin halis olması işleri ve hayatı kolaylaştıran ve bereketlendiren bir durumdur aslında. Niyet nedir sorusuna bir göz atalım? Niyet, kalbin bir şeye karar vermesi, hangi işin ne için yapıldığının açıklıkla farkında olunması demektir. Hayatta niyetin halis olması çok önemlidir, yani saf, temiz ve samîmî olması. Hiç şüphesiz ki hayat niyete göre şekillenir! Her hareketinde niyetin önemli olduğu Şair Eşref’in sözlerinde de ifade edilmiştir: “Niyeti halis olunca kişinin, hayır olur akıbeti her işinin.” İnsan iyi niyetli olduğunu, samimi yaklaşımı ve olumlu hal ve davranışlarıyla tasdik etmelidir. Niyetim halistir dese de, söylenen sözler, sergilenen davranışlar, yapılan hareketler, uygulanan işlerle kanıtlamalıdır. Makbul olmayan işlerin arkasında iyi niyete sığınmak anlamsızdır. Niyetimde “hiç bir kötülük veya ard niyet” yoktur sözü yapılanlarla ispat edilmelidir. Niyetlerinde halis olanlarlar,mutlaka gerçek mutluluğa ve gerçek hedeflerine ulaşacaklardır İnsan, amelinin güzel ve kabule şayan olması için niyetininde  güzel ve ihlâslı olması şarttır. Çünkü insanın kalbinde hayır niyeti bulunursa o niyet amele dönüşmese bile, hayra niyet ettiği için Allâh’u Teala o kişiye, yine o ameli yapmış gibi sevap verir. İşlerimizde her zaman, Allah (c.c.)’ın Rızasını kazanmak düşüncesi ile dop dolu olmalıyız. Niyetlerimizin güzel oluşu amellerinde güzel olacağının işaretidir. Niyet, amelin özüdür niyetsiz ameller boş ve  ölü sayılır. Niyet, iyiliği kötülüğe, kötülüğü de iyiliğe çeviren nurlu ve sırlı bir iksir gibidir. Ameller niyetlerine göre gerçekleşir veya niyetlere göre neticelenir” ifadesi insanın kendi iradesiyle yaptığı bütün ameller için geçerlidir. Kişinin kendi iradesi ile yaptığı ameller, onu hangi maksatla yaptığına göre değer kazanır. Kişi yaptığı niyete göre amelinden sevap veya günah kazanır. Peygamber (s.a v) efendimiz bir Hadislerinde de  şöyle buyurmaktadır.“Mü’min’in niyeti, amelinden hayırlıdır.” buyurmaktadır(Mecmeu’z-Zevâid, 1/61,109) Biz burada Allah’ın öğüdü ile hayatımızı da bu öğüt çerçevesinde şekillendirelim inşallah: “De ki: ‘Herkes bulunduğu hal ve niyetine göre iş yapar. Bu durumda kimin en doğru yolda olduğunu Rabbiniz daha iyi bilir." (İsra Suresi, 84. Ayet) Halis niyet deninci burada Mecnun ile devesi arasında geçen bir örnekleme den basetmek istiyorum.  "Mecnun Leylanın köyüne gitmek için dişi bir deveye bindi. Bir sure yol aldılar. Menunun bütün derdi; Bir an önce Leylasının köyüne ulşaşmak ve Leylasına kavuş maktı.Dişi deve ise geride bıraktığı yavrularını düşünüyordu. Mecnun bir an dalıp gittiğinde deve geriye dönüyor,köye yavrularına kavuşmak için koşmaya başlıyordu. Mecnun kendisine geldiğinde devenin yolunu tekrar Leyla'nın köyüğne doğru çeviriyor du.Bu yolculuk iki üç gün böyle iki ileri bir geri devam etti. Mecnun yıllardır yollardaymış gibi şaşırıp kalmıştı.Baktıki bu yol böyle bitmeyecek devesinden indi ve "Ey deve! ikimizde aşığız ama sevdiklerimiz farklı yerlerde. Biz birbirimizle yol arkadaşlığı yapamayız. Bizim beraberliğimiz ikimizi de hedefe ulaştırmayacak En doğrusu biz yol larımızı ayıralım." dedi ve deveyi serbest bıraktı."         Evet değerli dostlar! Mecnun İnsan ruhunu temsil eder: Ruh Rabbine aşık olduğundan O'na doğru gitmek ve bir an önce Rabbine kavuşup Rahmet ve mağfiret kapılarından istifade ederek Rabbinin nimetlerine kavuşmak ister. Fakat nefis, Maddi arzularının peşinden koşarak ona devamlı engel olur.       Netice itibariyle Yüce Rabbimizin en güzel bir şekilde yarattığı İnsan eğer Dünyada huzura Ahirette ise nimetlere kavuşmak istiyorsa; Ruhunun ve nefsinin arzularını dengede tutmalı ve ölçülü davranmalıdır. Aksi takdirde ne Dünyada nede Ahirette huzura kavuşur. Cenabı Hak cümlemizi nefsinin arzularının peşinde  koşup huzursuz olmaktan muhafaza eylesin. Amin!. Değerli gönül dostlarım..! Burada devenin amacı ve aşkı  yavrularına kavuşmaktır.Buda Allah'ın bütün canlılara verdiği merhametten kaynaklanmaktadır. Diyer taraftan bakınca hepinizce malumdur ki Mecnun'un Leyla'ya olan aşkı, gerçekte var olan Allah aşkıdır Leyla aşkı burada sebebtir.leylayı kendilerine getirip verildiğinde ben gerçekte Yaratan Mevla'ya aşığım diyerek,dünya aşkını elinin tersi ile geri çevirmiştir. Biz burada her ne kadar devenin yavrularına olan aşkı vede vede Mecnun'un Leyla'ya olan aşkı söz konusu olsada gerçekte Allah aşkıdır.  Bu konuda Allahu Teala kullarını uyarmaktadır. Allahu Teala, kullarını değerlendirirken zahire, dış görünüşe bakmayıp daima kalplere baktığı için her insanın kendisini kontrol edip halis niyetli midir, değil midir anlaması gerekir. Ey insan! Şunu bil ki, mutluluğun yolu iyi niyetten geçer! Unutulmamalı ki niyetle pratikte yapılacak uygulamalar çelişmemelidir. Halis niyetle, amaca doğru izlenecek yolun da halis olması gerek. Güzel ve samimi niyet hayata dair verilen gerçek bir karardır veya hayat ile yapılan bir sözleşmedir. İyi niyet iyiliğe davet eder, güzelliklere ulaştırır, hayırlı ve yararlı işlerin yolunu açar. Değerli dostlarım; işin özünde yazımda şunu kastetmek istiyorum: Amelsiz ve niyetsiz ibadet ibadet olmuyor burada en önemlisi.  Salih ameli n olması gerekiyor. İşte kurban işte bayram kişilerin niyetleri kesti kurbanla Allaha yaklaşma onun sevgisini muhabbetini kazanma olmalıdır. Bayram ise; Sadece kendisine bayram değil, kestiği kurbanla yaşadığı hayatla herkesin bayram etmesine yüzünün gülmesine vesile olmalıdır. Bir de kurban kesenlerin hepsinin niyeti kurban kesmek olmalıdır. O zaman kurban kesecek kişilerin ortaklarını iyi bilmeleri tanımaları gerekir. Sözlerimi burada büyük olan Allah’ın öğüdü ile bitirip, hayatımızı da bu öğüt çerçevesinde şekillendirelim inşallah: “De ki: ‘Herkes bulunduğu hal ve niyetine göre iş yapar. Bu durumda kimin en doğru yolda olduğunu Rabbiniz daha iyi bilir." (İsra Suresi, 84. Ayet) Yüce Rabbimiz hepimizi niyetlerinde halis, gerçekte Rabbinin rızasına uygun hal ve hareketler içersinde yaşamak ve rızâsına uygun ameller de buluşmak nasip eylesin. Şimdiden Kurbanlarınızı Allah kabul eylesin cümlenize bayram erişmeyi nasip eylesin Selam ve dualarım...
Ekleme Tarihi: 24 Haziran 2023 - Cumartesi

İNSAN İYİ VE HALİS NİYETLİ OLMALIDIR

İnsan herhangi bir işe başlarken tertemiz niyetle başlar ve en güzel düşünce ve istekle yola çıkar. Hayatta gerçekleştirmek istediklerine iyi niyetle yaklaşır ve adımlarını atar. Niyetin halis olması işleri ve hayatı kolaylaştıran ve bereketlendiren bir durumdur aslında.

Niyet nedir sorusuna bir göz atalım?
Niyet, kalbin bir şeye karar vermesi, hangi işin ne için yapıldığının açıklıkla farkında olunması demektir. Hayatta niyetin halis olması çok önemlidir, yani saf, temiz ve samîmî olması.
Hiç şüphesiz ki hayat niyete göre şekillenir!

Her hareketinde niyetin önemli olduğu Şair Eşref’in sözlerinde de ifade edilmiştir: “Niyeti halis olunca kişinin, hayır olur akıbeti her işinin.” İnsan iyi niyetli olduğunu, samimi yaklaşımı ve olumlu hal ve davranışlarıyla tasdik etmelidir. Niyetim halistir dese de, söylenen sözler, sergilenen davranışlar, yapılan hareketler, uygulanan işlerle kanıtlamalıdır. Makbul olmayan işlerin arkasında iyi niyete sığınmak anlamsızdır. Niyetimde “hiç bir kötülük veya ard niyet” yoktur sözü yapılanlarla ispat edilmelidir.

Niyetlerinde halis olanlarlar,mutlaka gerçek mutluluğa ve gerçek hedeflerine ulaşacaklardır
İnsan, amelinin güzel ve kabule şayan olması için niyetininde  güzel ve ihlâslı olması şarttır. Çünkü insanın kalbinde hayır niyeti bulunursa o niyet amele dönüşmese bile, hayra niyet ettiği için Allâh’u Teala o kişiye, yine o ameli yapmış gibi sevap verir.

İşlerimizde her zaman, Allah (c.c.)’ın Rızasını kazanmak düşüncesi ile dop dolu olmalıyız. Niyetlerimizin güzel oluşu amellerinde güzel olacağının işaretidir.
Niyet, amelin özüdür niyetsiz ameller boş ve  ölü sayılır. Niyet, iyiliği kötülüğe, kötülüğü de iyiliğe çeviren nurlu ve sırlı bir iksir gibidir.

Ameller niyetlerine göre gerçekleşir veya niyetlere göre neticelenir” ifadesi insanın kendi iradesiyle yaptığı bütün ameller için geçerlidir. Kişinin kendi iradesi ile yaptığı ameller, onu hangi maksatla yaptığına göre değer kazanır. Kişi yaptığı niyete göre amelinden sevap veya günah kazanır.
Peygamber (s.a v) efendimiz bir Hadislerinde de  şöyle buyurmaktadır.“Mü’min’in niyeti, amelinden hayırlıdır.” buyurmaktadır(Mecmeu’z-Zevâid, 1/61,109)

Biz burada Allah’ın öğüdü ile hayatımızı da bu öğüt çerçevesinde şekillendirelim inşallah: “De ki: ‘Herkes bulunduğu hal ve niyetine göre iş yapar. Bu durumda kimin en doğru yolda olduğunu Rabbiniz daha iyi bilir." (İsra Suresi, 84. Ayet)

Halis niyet deninci burada Mecnun ile devesi arasında geçen bir örnekleme den basetmek istiyorum.
 "Mecnun Leylanın köyüne gitmek için dişi bir deveye bindi. Bir sure yol aldılar. Menunun bütün derdi; Bir an önce Leylasının köyüne ulşaşmak ve Leylasına kavuş maktı.Dişi deve ise geride bıraktığı yavrularını düşünüyordu. Mecnun bir an dalıp gittiğinde deve geriye dönüyor,köye yavrularına kavuşmak için koşmaya başlıyordu. Mecnun kendisine geldiğinde devenin yolunu tekrar Leyla'nın köyüğne doğru çeviriyor du.Bu yolculuk iki üç gün böyle iki ileri bir geri devam etti. Mecnun yıllardır yollardaymış gibi şaşırıp kalmıştı.Baktıki bu yol böyle bitmeyecek devesinden indi ve "Ey deve! ikimizde aşığız ama sevdiklerimiz farklı yerlerde. Biz birbirimizle yol arkadaşlığı yapamayız. Bizim beraberliğimiz ikimizi de hedefe ulaştırmayacak En doğrusu biz yol larımızı ayıralım." dedi ve deveyi serbest bıraktı."

        Evet değerli dostlar! Mecnun İnsan ruhunu temsil eder: Ruh Rabbine aşık olduğundan O'na doğru gitmek ve bir an önce Rabbine kavuşup Rahmet ve mağfiret kapılarından istifade ederek Rabbinin nimetlerine kavuşmak ister. Fakat nefis, Maddi arzularının peşinden koşarak ona devamlı engel olur.
      Netice itibariyle Yüce Rabbimizin en güzel bir şekilde yarattığı İnsan eğer Dünyada huzura Ahirette ise nimetlere kavuşmak istiyorsa; Ruhunun ve nefsinin arzularını dengede tutmalı ve ölçülü davranmalıdır. Aksi takdirde ne Dünyada nede Ahirette huzura kavuşur. Cenabı Hak cümlemizi nefsinin arzularının peşinde  koşup huzursuz olmaktan muhafaza eylesin. Amin!.

Değerli gönül dostlarım..! Burada devenin amacı ve aşkı  yavrularına kavuşmaktır.Buda Allah'ın bütün canlılara verdiği merhametten kaynaklanmaktadır.

Diyer taraftan bakınca hepinizce malumdur ki Mecnun'un Leyla'ya olan aşkı, gerçekte var olan Allah aşkıdır Leyla aşkı burada sebebtir.leylayı kendilerine getirip verildiğinde ben gerçekte Yaratan Mevla'ya aşığım diyerek,dünya aşkını elinin tersi ile geri çevirmiştir. Biz burada her ne kadar devenin yavrularına olan aşkı vede vede Mecnun'un Leyla'ya olan aşkı söz konusu olsada gerçekte Allah aşkıdır. 

Bu konuda Allahu Teala kullarını uyarmaktadır. Allahu Teala, kullarını değerlendirirken zahire, dış görünüşe bakmayıp daima kalplere baktığı için her insanın kendisini kontrol edip halis niyetli midir, değil midir anlaması gerekir.

Ey insan! Şunu bil ki, mutluluğun yolu iyi niyetten geçer!
Unutulmamalı ki niyetle pratikte yapılacak uygulamalar çelişmemelidir. Halis niyetle, amaca doğru izlenecek yolun da halis olması gerek. Güzel ve samimi niyet hayata dair verilen gerçek bir karardır veya hayat ile yapılan bir sözleşmedir. İyi niyet iyiliğe davet eder, güzelliklere ulaştırır, hayırlı ve yararlı işlerin yolunu açar.

Değerli dostlarım; işin özünde yazımda şunu kastetmek istiyorum: Amelsiz ve niyetsiz ibadet ibadet olmuyor burada en önemlisi.  Salih ameli n olması gerekiyor. İşte kurban işte bayram kişilerin niyetleri kesti kurbanla Allaha yaklaşma onun sevgisini muhabbetini kazanma olmalıdır.

Bayram ise; Sadece kendisine bayram değil, kestiği kurbanla yaşadığı hayatla herkesin bayram etmesine yüzünün gülmesine vesile olmalıdır. Bir de kurban kesenlerin hepsinin niyeti kurban kesmek olmalıdır. O zaman kurban kesecek kişilerin ortaklarını iyi bilmeleri tanımaları gerekir.

Sözlerimi burada büyük olan Allah’ın öğüdü ile bitirip, hayatımızı da bu öğüt çerçevesinde şekillendirelim inşallah: “De ki: ‘Herkes bulunduğu hal ve niyetine göre iş yapar. Bu durumda kimin en doğru yolda olduğunu Rabbiniz daha iyi bilir." (İsra Suresi, 84. Ayet)

Yüce Rabbimiz hepimizi niyetlerinde halis, gerçekte Rabbinin rızasına uygun hal ve hareketler içersinde yaşamak ve rızâsına uygun ameller de buluşmak nasip eylesin. Şimdiden Kurbanlarınızı Allah kabul eylesin cümlenize bayram erişmeyi nasip eylesin
Selam ve dualarım...

Yazıya ifade bırak !
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve afisgazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.

betine giriş betine giriş