Sitenin solunda giydirme reklamı denemesidir
Sitenin sağında bir giydirme reklam

YÖRESEL HAYVANCILIK PROJELERİNE HİBE DESTEĞİ

Gündem (HABER MERKEZİ) - | 21.09.2023 - 08:56, Güncelleme: 21.09.2023 - 08:56 2123+ kez okundu.
 

YÖRESEL HAYVANCILIK PROJELERİNE HİBE DESTEĞİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvancılık işletmelerinin altyapısının geliştirilmesi, kapasitelerinin ve verimliliklerinin arttırılması amacıyla yöresel projeler için 2023 yılı başından itibaren şimdiye kadar 11 milyon TL'den fazla hibe desteği sağladı.
Bakanlığa bağlı Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM), hayvancılık işletmelerinin altyapısının geliştirilmesi, kapasiteleri ve verimliliklerinin artırılması, daha hijyenik şartlarda üretim yapılarak kaliteli ürün elde edilmesi, daha iyi gen kaynağına sahip sürü elde edilmesi amacıyla aile işletmelerinin projelerini destekliyor. İl tarım ve orman müdürlükleri vasıtasıyla gelen projeler HAYGEM tarafından değerlendiriliyor. Bu kapsamda 2023 yılı için şu ana kadar Ordu, Şırnak, Diyarbakır, Gümüşhane, Manisa, Ardahan, Denizli, Mardin, Kütahya, Trabzon, Hakkâri illerinden 13 yöresel proje değerlendirilerek toplam 11 milyon 137 bin 382 TL'lik hibe desteği sağlanması uygun bulundu. PROJELER İllerden gelen yeni taleplerle ilgili değerlendirmeler sürerken 2023 yılı için hâlihazırda uygun bulunan projeler şunlar: 1-“Akkuş'un Sütü Pazara  İniyor Projesi" / Ordu Proje ile süt üreticilerine yönelik olarak alt yapının hazırlanarak sürdürülebilir üretim ve pazarlamanın sağlanması hedefleniyor. Bu kapsamda 18 mahallede yaklaşık 2 bin 700 adet süt sığırcılığı işletmesinin sütlerinin soğuk zincir bozulmadan toplanması planlanıyor. Böylece kalite analizlerinin gerçekleştirilerek kaliteli sütün işleme tesislerine ulaştırılması sağlanacak. Proje kapsamında sütte soğuk zinciri sağlayacak ve sütün kalitesini ölçecek makine, alet ve ekipmanlar temin edilecek. 2- '' Arı Yetiştiriciliğinin  Geliştirilmesi Projesi'' /  Şırnak-Uludere Proje ile Uludere ilçesi merkez köy ve beldelerindeki üreticilerin genel arı yetiştiriciliği, alternatif arı ürünleri yetiştiriciliği ve bu ürünlerin pazarlanması noktasında arıcılık faaliyetlerini bütüncül olarak kapsayan konularda eğitim verilmesi planlanıyor. Bu kapsamda Uludere belde ve köylerinde yaşayan ve kısıtlı olarak arıcılık faaliyetleri gerçekleştiren 75 arıcıya toplam bin 500 adet polen tuzaklı boş arı kovanı desteği sağlanacak. Böylelikle bal ve alternatif arı ürünleri (propolis, polen arı sütü) yapmak için arı yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi amaçlanıyor. 3- ''Arı Varsa Hayat Var  Projesi'' / Diyarbakır Dicle ilçesi merkez mahalle ve köylerinde arıcılık ile uğraşan kadın ve genç çiftçiler öncelikli olarak 20 yetiştiricinin kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla modern kovan, bal süzme makinesi ve çeşitli arıcılık ekipmanları temin edilecek. 4- ''Arıcılara Polen Tuzaklı Kovan Altlığı Desteği Projesi''/ Gümüşhane Arıcılıkla uğraşan üreticilerin, ürün deseninin genişleterek bal üretimine ek polen üretimi de yapmaları ve böylece gelir düzeylerinin artırılması amaçlanıyor. Proje ile arıcılara toplamda 2 bin adet polen tuzaklı kovan altlığı verilecek. 5- '' Küçükbaş Otomatik  Yemlik Projesi'' / Manisa Proje kapsamında dağıtımı yapılacak olan küçükbaş otomatik yemlikler ile yem israfının önüne geçilmesi, zaman ve iş gücünden tasarruf, kuzu ve oğlakların yemden yararlanmasının artırılarak et ve süt verimlerinin çoğaltılması hedefleniyor. Ayrıca girdi maliyetlerinin azaltılarak işletmelerin kâr oranlarının yükseltilmesi öngörülüyor. Bu kapsamda ilde küçükbaş hayvancılık yapan 240 adet yetiştiriciye küçükbaş otomatik yemlik temin edilecek. 6- ''Çiğ Süte Halk Elinde Katma Değer Kazandırılması Projesi'' / Ardahan Proje ile 200 kadın yetiştiriciye süt sağım hijyeni, geleneksel tereyağı ve peynir üretimi konularında eğitim verilecek. Ayrıca 100 aile işletmesine de 100'er adet otomatik krema makinesi ve otomatik yayık makinesi verilecek. 7- ''Sağlıklı Nesiller İçin Çiğ Sütün Uygun Koşullarda  Üretimi Projesi'' / Denizli Proje ile süt üreticilerine yönelik olarak alt yapının hazırlanarak sürdürülebilir üretim ve pazarlamanın sağlanması hedefleniyor. Bu kapsamda süt sığırcılığı işletmesinin sütlerinin soğuk zincir bozulmadan toplanması planlanıyor. Böylece kalite analizlerinin gerçekleştirilerek kaliteli sütün işleme tesislerine ulaştırılması sağlanacak. Proje kapsamında sütte soğuk zinciri sağlayacak ve sütün kalitesini ölçecek makine, alet ve ekipmanlar temin edilecek. 8- '' İvesi Halkın Elinde, Islah Tam Yerinde Projesi'' / Mardin Küçükbaş hayvanların genetik kapasitelerinin arttırılması amacıyla TİGEM'den damızlık koçların temin edilerek ıslah amacıyla kullanılması sağlanacak. 9- ''Coğrafi İşaretli Ardahan Çiçek Balının ve Kafkas Arısının Korunması ve Geliştirilmesi Projesi'' / Ardahan Arıcıların beşeri sermayelerinin, mesleki bilgi ve becerilerinin, nitelik ve üretkenliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Böylece mevcut arıcılık işletmelerinin devamlılığının sağlanması ile gençlerin kendi işlerini kurabilmeleri ve/veya istihdam edilebilmelerine katkıda bulunulması öngörülüyor. Bu amaçla arıcılıkta verim kaybına yol açan varroa zararlısı ile mücadele için 2 bin 500 paket ilacın arıcılara dağıtımı sağlanacak. 10- ''Koyunlarda ve Keçilerde Verimliliği Arttırma  Projesi'' / Kütahya Projeyle, üstün vasıflı genç erkek kuzu ve oğlakların yetiştirilerek sayılarının artırılması yoluyla sürülerdeki verimin yükseltilmesi hedefleniyor. 11- ''Tarımsal Kalkınma  Kooperatifi Süt İşleme  Tesisi Projesi'' / Trabzon Süt işletmesi kooperatifçiliğin altyapısının iyileştirilmesi ve kapasitesinin arttırılması amaçlanıyor. 12- ''Arıcılığı Geliştirme  Projesi '' / Hakkâri Arıcılık ile uğraşan 40 kişiye toplam bin 200 adet boş katlı kovan dağıtımı yapılarak yetiştiricilerin işletme kapasitelerinin arttırılması hedefleniyor. 13- ''Manisa'da Arı Gen  Kaynaklarının Yerinde  Korunması Projesi'' / Manisa Yetiştiricilere dağıtılacak olan ana arı üretim kovanı ile arıcıların ihtiyaçları olan ana arıları üreterek işletmelerinin kârlılığını artırmaları amaçlanıyor. Böylelikle bölgeye ve ekosisteme adapte yerel arı ekotiplerinin korunması ile yanlış ırk seçimlerinin ve arı ırklarının genetiğinin değiştirilmesinin önüne geçilmesi öngörülüyor. YUMAKLI: “YÖRESEL  HAYVANCILIK YATIRIMLARINA ÖNEM VERİYOR, AİLE  İŞLETMECİLİĞİNİ DAHA DA GÜÇLENDİRMEYİ  HEDEFLİYORUZ" Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırsalda aile işletmeciliğinin desteklenmesi ve hayvansal üretimin artırılmasının temel stratejilerinden biri olduğunu belirtti. Bu kapsamda daha fazla ve kaliteli ürün elde etmek, ürünlerin muhafazasından pazara ulaştırılması ve değerinde satılmasını sağlamak amaçlarıyla yetiştiricilere destek verdiklerinin altını çizen Yumaklı, aile işletmeciliği başta olmak üzere gençlere ve kadınlara pozitif ayrımcılık yaptıklarını hatırlattı. Bakan Yumaklı, illerdeki yöresel hayvansal yatırımları desteklediklerini dile getirerek, kırsalın kalkındırılması ve üretimde devamlılığın sağlanmasında bu tür projelerin katkısının büyük olduğunun altını çizdi. Yöresel hayvancılık yatırımlarına önem verdiklerini ve aile işletmeciliğini daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydeden Yumaklı, “İl tarım ve orman müdürlüklerimiz vasıtasıyla gelen yöresel projeleri değerlendirmeye ve yetiştiricilerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.   (Haber merkezi)
Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvancılık işletmelerinin altyapısının geliştirilmesi, kapasitelerinin ve verimliliklerinin arttırılması amacıyla yöresel projeler için 2023 yılı başından itibaren şimdiye kadar 11 milyon TL'den fazla hibe desteği sağladı.
Bakanlığa bağlı Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM), hayvancılık işletmelerinin altyapısının geliştirilmesi, kapasiteleri ve verimliliklerinin artırılması, daha hijyenik şartlarda üretim yapılarak kaliteli ürün elde edilmesi, daha iyi gen kaynağına sahip sürü elde edilmesi amacıyla aile işletmelerinin projelerini destekliyor.
İl tarım ve orman müdürlükleri vasıtasıyla gelen projeler HAYGEM tarafından değerlendiriliyor. Bu kapsamda 2023 yılı için şu ana kadar Ordu, Şırnak, Diyarbakır, Gümüşhane, Manisa, Ardahan, Denizli, Mardin, Kütahya, Trabzon, Hakkâri illerinden 13 yöresel proje değerlendirilerek toplam 11 milyon 137 bin 382 TL'lik hibe desteği sağlanması uygun bulundu.
PROJELER
İllerden gelen yeni taleplerle ilgili değerlendirmeler sürerken 2023 yılı için hâlihazırda uygun bulunan projeler şunlar:
1-“Akkuş'un Sütü Pazara
 İniyor Projesi" / Ordu
Proje ile süt üreticilerine yönelik olarak alt yapının hazırlanarak sürdürülebilir üretim ve pazarlamanın sağlanması hedefleniyor. Bu kapsamda 18 mahallede yaklaşık 2 bin 700 adet süt sığırcılığı işletmesinin sütlerinin soğuk zincir bozulmadan toplanması planlanıyor. Böylece kalite analizlerinin gerçekleştirilerek kaliteli sütün işleme tesislerine ulaştırılması sağlanacak.
Proje kapsamında sütte soğuk zinciri sağlayacak ve sütün kalitesini ölçecek makine, alet ve ekipmanlar temin edilecek.
2- '' Arı Yetiştiriciliğinin
 Geliştirilmesi Projesi'' /
 Şırnak-Uludere
Proje ile Uludere ilçesi merkez köy ve beldelerindeki üreticilerin genel arı yetiştiriciliği, alternatif arı ürünleri yetiştiriciliği ve bu ürünlerin pazarlanması noktasında arıcılık faaliyetlerini bütüncül olarak kapsayan konularda eğitim verilmesi planlanıyor.
Bu kapsamda Uludere belde ve köylerinde yaşayan ve kısıtlı olarak arıcılık faaliyetleri gerçekleştiren 75 arıcıya toplam bin 500 adet polen tuzaklı boş arı kovanı desteği sağlanacak. Böylelikle bal ve alternatif arı ürünleri (propolis, polen arı sütü) yapmak için arı yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi amaçlanıyor.
3- ''Arı Varsa Hayat Var 
Projesi'' / Diyarbakır
Dicle ilçesi merkez mahalle ve köylerinde arıcılık ile uğraşan kadın ve genç çiftçiler öncelikli olarak 20 yetiştiricinin kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla modern kovan, bal süzme makinesi ve çeşitli arıcılık ekipmanları temin edilecek.
4- ''Arıcılara Polen Tuzaklı Kovan Altlığı Desteği Projesi''/ Gümüşhane
Arıcılıkla uğraşan üreticilerin, ürün deseninin genişleterek bal üretimine ek polen üretimi de yapmaları ve böylece gelir düzeylerinin artırılması amaçlanıyor. Proje ile arıcılara toplamda 2 bin adet polen tuzaklı kovan altlığı verilecek.
5- '' Küçükbaş Otomatik 
Yemlik Projesi'' / Manisa
Proje kapsamında dağıtımı yapılacak olan küçükbaş otomatik yemlikler ile yem israfının önüne geçilmesi, zaman ve iş gücünden tasarruf, kuzu ve oğlakların yemden yararlanmasının artırılarak et ve süt verimlerinin çoğaltılması hedefleniyor. Ayrıca girdi maliyetlerinin azaltılarak işletmelerin kâr oranlarının yükseltilmesi öngörülüyor. Bu kapsamda ilde küçükbaş hayvancılık yapan 240 adet yetiştiriciye küçükbaş otomatik yemlik temin edilecek.
6- ''Çiğ Süte Halk Elinde Katma Değer Kazandırılması Projesi'' / Ardahan
Proje ile 200 kadın yetiştiriciye süt sağım hijyeni, geleneksel tereyağı ve peynir üretimi konularında eğitim verilecek. Ayrıca 100 aile işletmesine de 100'er adet otomatik krema makinesi ve otomatik yayık makinesi verilecek.
7- ''Sağlıklı Nesiller İçin Çiğ Sütün Uygun Koşullarda 
Üretimi Projesi'' / Denizli
Proje ile süt üreticilerine yönelik olarak alt yapının hazırlanarak sürdürülebilir üretim ve pazarlamanın sağlanması hedefleniyor. Bu kapsamda süt sığırcılığı işletmesinin sütlerinin soğuk zincir bozulmadan toplanması planlanıyor. Böylece kalite analizlerinin gerçekleştirilerek kaliteli sütün işleme tesislerine ulaştırılması sağlanacak. Proje kapsamında sütte soğuk zinciri sağlayacak ve sütün kalitesini ölçecek makine, alet ve ekipmanlar temin edilecek.
8- '' İvesi Halkın Elinde, Islah Tam Yerinde Projesi'' / Mardin
Küçükbaş hayvanların genetik kapasitelerinin arttırılması amacıyla TİGEM'den damızlık koçların temin edilerek ıslah amacıyla kullanılması sağlanacak.
9- ''Coğrafi İşaretli Ardahan Çiçek Balının ve Kafkas Arısının Korunması ve Geliştirilmesi Projesi'' / Ardahan
Arıcıların beşeri sermayelerinin, mesleki bilgi ve becerilerinin, nitelik ve üretkenliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Böylece mevcut arıcılık işletmelerinin devamlılığının sağlanması ile gençlerin kendi işlerini kurabilmeleri ve/veya istihdam edilebilmelerine katkıda bulunulması öngörülüyor.
Bu amaçla arıcılıkta verim kaybına yol açan varroa zararlısı ile mücadele için 2 bin 500 paket ilacın arıcılara dağıtımı sağlanacak.
10- ''Koyunlarda ve Keçilerde Verimliliği Arttırma
 Projesi'' / Kütahya
Projeyle, üstün vasıflı genç erkek kuzu ve oğlakların yetiştirilerek sayılarının artırılması yoluyla sürülerdeki verimin yükseltilmesi hedefleniyor.
11- ''Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi Süt İşleme 
Tesisi Projesi'' / Trabzon
Süt işletmesi kooperatifçiliğin altyapısının iyileştirilmesi ve kapasitesinin arttırılması amaçlanıyor.
12- ''Arıcılığı Geliştirme
 Projesi '' / Hakkâri
Arıcılık ile uğraşan 40 kişiye toplam bin 200 adet boş katlı kovan dağıtımı yapılarak yetiştiricilerin işletme kapasitelerinin arttırılması hedefleniyor.
13- ''Manisa'da Arı Gen 
Kaynaklarının Yerinde 
Korunması Projesi'' / Manisa
Yetiştiricilere dağıtılacak olan ana arı üretim kovanı ile arıcıların ihtiyaçları olan ana arıları üreterek işletmelerinin kârlılığını artırmaları amaçlanıyor. Böylelikle bölgeye ve ekosisteme adapte yerel arı ekotiplerinin korunması ile yanlış ırk seçimlerinin ve arı ırklarının genetiğinin değiştirilmesinin önüne geçilmesi öngörülüyor.
YUMAKLI: “YÖRESEL 
HAYVANCILIK YATIRIMLARINA ÖNEM VERİYOR, AİLE
 İŞLETMECİLİĞİNİ DAHA DA GÜÇLENDİRMEYİ 
HEDEFLİYORUZ"
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırsalda aile işletmeciliğinin desteklenmesi ve hayvansal üretimin artırılmasının temel stratejilerinden biri olduğunu belirtti.
Bu kapsamda daha fazla ve kaliteli ürün elde etmek, ürünlerin muhafazasından pazara ulaştırılması ve değerinde satılmasını sağlamak amaçlarıyla yetiştiricilere destek verdiklerinin altını çizen Yumaklı, aile işletmeciliği başta olmak üzere gençlere ve kadınlara pozitif ayrımcılık yaptıklarını hatırlattı.
Bakan Yumaklı, illerdeki yöresel hayvansal yatırımları desteklediklerini dile getirerek, kırsalın kalkındırılması ve üretimde devamlılığın sağlanmasında bu tür projelerin katkısının büyük olduğunun altını çizdi.
Yöresel hayvancılık yatırımlarına önem verdiklerini ve aile işletmeciliğini daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydeden Yumaklı, “İl tarım ve orman müdürlüklerimiz vasıtasıyla gelen yöresel projeleri değerlendirmeye ve yetiştiricilerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
 
(Haber merkezi)

Ordu HABERİ

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve afisgazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.
Adana escort Çukurova escort Seyhan escort Ankara escort Mamak escort Etimesgut escort Polatlı escort Pursaklar escort Haymana escort Çankaya escort Keçiören escort Sincan escort izmir escort aliağa escort balçova escort bayındır escort bayraklı escort bergama escort beydağ escort bornova escort buca escort çeşme escort çiğli escort dikili escort foça escort gaziemir escort güzelbahçe escort karabağlar escort karaburun escort karşıyaka escort kemalpaşa escort kiraz escort kınık escort konak escort menderes escort menemen escort narlıdere escort ödemiş escort seferihisar escort selçuk escort tire escort torbalı escort urla escort bostanlı escort mavişehir escort alsancak escort üçyol escort bursa escort altınşehir escort gemlik escort görükle escort gürsu escort inegöl escort kestel escort mudanya escort nilüfer escort orhangazi escort soğanlı escort yıldırım escort antalya escort akseki escort aksu escort belek escort demre escort döşemealtı escort elmalı escort finike escort gazipaşa escort gündoğmuş escort ibradı escort kaş escort kemer escort kepez escort konyaaltı escort korkuteli escort kumluca escort lara escort manavgat escort muratpaşa escort serik escort alanya escort Eskişehir escort Gaziantep escort Şahinbey escort Nizip escort Şehitkamil escort İstanbul escort Merter escort Nişantaşı escort Şerifali escort Maltepe escort Sancaktepe escort Eyüpsultan escort Şişli escort Kayaşehir escort Büyükçekmece escort Beşiktaş escort Mecidiyeköy escort Zeytinburnu escort Sarıyer escort Bayrampaşa escort Fulya escort Beyoğlu escort Başakşehir escort Tuzla escort Beylikdüzü escort Pendik escort Bağcılar escort Ümraniye escort Üsküdar escort Esenyurt escort Küçükçekmece escort Esenler escort Güngören escort Kurtköy escort Bahçelievler escort Sultanbeyli escort Ataşehir escort Kağıthane escort Fatih escort Çekmeköy escort Çatalca escort Bakırköy escort Kadıköy escort Avcılar escort Beykoz escort Kartal escort şirinevler escort Kayseri escort Kocaeli escort Gebze escort İzmit escort Malatya escort Manisa escort Mersin escort Yenişehir escort Mezitli escort Erdemli escort Silifke escort Akdeniz escort Anamur escort tarsus escort Muğla escort Bodrum escort Milas escort Dalaman escort Marmaris escort Fethiye escort Datça escort Samsun escort Atakum escort İlkadım escort Aydın escort Bolu escort Denizli escort Diyarbakır escort Düzce escort Konya escort Kütahya escort Sakarya escort

betine giriş betine giriş